Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ताप्लेजुङ

फुङलिङ नगरपालिका-३, ताप्लेजुङ

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ताप्लेजुङ

फुङलिङ नगरपालिका-३, ताप्लेजुङ

राष्ट्रिय परिचय पत्र

10 महिना अगाडी

2077-04-15


मिति २०७७।०४।१३ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचय पत्रको विवरण संकलन कार्य  सुरु भएकाे हुँदा आफ्नो उपलब्ध सम्पूर्ण सक्कलै कागजात (नागरिकता, शैक्षिक प्रमाण-पत्र, सवारी चालक अनुमति पत्र, वसाई सराई, बाबु/आमाको नागरिकता, विवाह दर्ता) लिई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ताप्लेजुङमा सम्पर्क राख्नु हुन जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।