Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ताप्लेजुङ

फुङलिङ नगरपालिका-३, ताप्लेजुङ

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ताप्लेजुङ

फुङलिङ नगरपालिका-३, ताप्लेजुङ

निवेदनको ढाँचा

यस कार्यालयमा कुनै पनि सिफारिस पत्र र प्रमाणित पत्र प्राप्त गर्नको लागि यस कार्यालयमा दिने निवेदनको ढाँचा स‌ंलग्न गरिएको छ ।

 

निवेदनको ढाँचा.docx