Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ताप्लेजुङ

फुङलिङ नगरपालिका-३, ताप्लेजुङ

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ताप्लेजुङ

फुङलिङ नगरपालिका-३, ताप्लेजुङ

सूचनाको हक सम्बन्धी त्रैमासिक विवरण

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ () र नियमावली,  २०६५ को नियम ३ बमोजिम प्रकासित विवरण

२०७७ कार्तिक महिनादेखि पौष मसान्तसम्मको सूचनाको हक त्रैमासिक विवरण

सूचनाको हकसम्बन्धी त्रैमासिक विवरण.pdf

 

सूचनाको हक त्रैमासिक विवरण.pdf

 

२०७७ श्रावण १४ 

 

 

Regarding the Right to Information-2077.doc

 

Regarding the Right to Information-2076.doc