Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ताप्लेजुङ

फुङलिङ नगरपालिका-३, ताप्लेजुङ

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ताप्लेजुङ

फुङलिङ नगरपालिका-३, ताप्लेजुङ

सम्पर्क

*


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ताप्लेजुङ

ठेगाना : फुङलिङ नगरपालिका-३, ताप्लेजुङ

फोन नं : 024-460191 100

फ्याक्स : 024-460270

इमेल : taplejungprashasan@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/Daotaplejung-100521394749300/

Twitter : https://twitter.com/daotpj

मातहतका कार्यालयहरु