Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ताप्लेजुङ

फुङलिङ नगरपालिका-३, ताप्लेजुङ

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ताप्लेजुङ

फुङलिङ नगरपालिका-३, ताप्लेजुङ

Monthly Progress Report

यस कार्यालयको मासिक प्रगति विवरण ।

यो महिनामा वितरण भएका नागरिकताको विवरण.jpg

यस कार्यालयबाट यो महिनामा भएका प्रगतिको विवरण .pdf