Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ताप्लेजुङ

फुङलिङ नगरपालिका-३, ताप्लेजुङ

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ताप्लेजुङ

फुङलिङ नगरपालिका-३, ताप्लेजुङ

सर्म्पक

 

सर्म्पक ठेगाना / For Contact

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ताप्लेजुङ

District Administration Office, Taplejung

  • फोन नं.&फ्याक्स नं./Our Phone & Fax No:

फोन नं‌ : +977-024-460133
Mobile No : +977-9852637777
General Inquiry and Service Phone No : +977-024-460191
फ्याक्स : 024-460270

  • E-mail ID

taplejungprashasan@gmail.com