Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ताप्लेजुङ

फुङलिङ नगरपालिका-३, ताप्लेजुङ

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ताप्लेजुङ

फुङलिङ नगरपालिका-३, ताप्लेजुङ

अर्ध-बार्षिक बुलेटिन-२०७७

कार्यालयका सबै विषयलाई समेटेर तयार पारिएको अर्ध-बार्षिक इ-बुलेटिन २०७७ माघ 

अर्ध वार्षिक ई-बुलेटिन, २०७७.pdf