Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ताप्लेजुङ

फुङलिङ नगरपालिका-३, ताप्लेजुङ

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ताप्लेजुङ

फुङलिङ नगरपालिका-३, ताप्लेजुङ

विदाई कार्यक्रम

20200818_165444.jpg
प्रमुख जिल्ल ा अिधकारीको विदाई कार्यक्रम
received_3467756933316267.jpeg
प्रहरी चौकी उद्ध्घाटन, मिक्वाखोला
IMG20200918154055.jpg
स.प्र.जि.अ. केशव खतिवडाको विदाई