Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ताप्लेजुङ

फुङलिङ नगरपालिका-३, ताप्लेजुङ

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ताप्लेजुङ

फुङलिङ नगरपालिका-३, ताप्लेजुङ

प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री उमेश पाण्डेज्यूको स्वागत कार्यक्रमको तस्विर

FB_IMG_1615353728570(1).jpg
स्वागत
प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री उमेश पाण्डेज्यूको स्वागत कार्यक्रम