Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ताप्लेजुङ

फुङलिङ नगरपालिका-३, ताप्लेजुङ

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ताप्लेजुङ

फुङलिङ नगरपालिका-३, ताप्लेजुङ

बिदाई तथा स्वागत कार्यक्रम

IMG_20210301_134634(4).jpg
बिदाई कार्यक्रम
प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री झरेन्द्र प्रसाद चापागाईज्यूको बिदाई
FB_IMG_1615353728570(4).jpg
स्वागत कार्यक्रम
प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश पाण्डेजयूको स्वागत