Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ताप्लेजुङ

फुङलिङ नगरपालिका-३, ताप्लेजुङ

नागरिक वडापत्र


सि.नं. सेवाहरु कागजातहरु प्रक्रियाहरु एक्सन
1

नागरिक वडा पत्र

लाग्ने समय
सुल्क
जिम्मेवार कर्मचारी अनुज भण्डारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी गिताकुमारी राई