Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ताप्लेजुङ

फुङलिङ नगरपालिका-३, ताप्लेजुङ

सम्पर्क

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ताप्लेजुङ

फोन नं‌ : +977-024-460133
Mobile No : +977-9852637777
General Inquiry and Service Phone No : +977-024-460191
फ्याक्स : 024-460270

Email Add:

taplejungprashasan@yahoo.com

taplejungprashasan@gmail.com

प्रहरी सेवाको लागी
फोन नं‌   : १०० (निशुल्क)