Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ताप्लेजुङ

फुङलिङ नगरपालिका-३, ताप्लेजुङ

रमेश प्रसाद सिग्देल 

ना.सु. 

मोवाइल नं.: ९८४२६६०७२५

कोठा नं. - १७ प्रतिलिपी नागरिकताको प्रमाण पत्र शाखा 

कोठा नं. - १८ सक्कल नागरिकताको प्रमाण पत्र शाखा