Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ताप्लेजुङ

फुङलिङ नगरपालिका-३, ताप्लेजुङ

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ताप्लेजुङको बुलेटिन-२०७६


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ताप्लेजुङले यस आ.व.मा गरेको सम्पूर्ण कार्यहरुको वार्षिक विवरण

२०७६

बार्षिकबुलेटिन-२०७६.pdf